Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012. évi elnöki beszámoló

2013.03.22
Vörösmarty Mihály LSE Székesfehérvár Kelemen Béla utca 30/a. Beszámoló A 2012. évi tevékenységünkről Az évet stabil pénzügyi feltételekkel tudtuk elkezdeni. Sajnos nem minden programot tudtunk támogatni, mivel az anyagi lehetőségek beszűkültek. A NCA pályázatokra kiírt lehetőség nem éltünk, mert meglehetősen nehézkesnek ítéltük meg a pályázati kiírásokat. Egy pályázatíró társaság megkeresésének hatására, komoly megfontolások után készítettük el a Széchenyi terves pályázati anyag egy részét, melyet ezután a pályázatíró cég fejezett be és továbbított a kiíró felé. A befogadó levélen kívül, azóta információnk nincs. A városi önkormányzat novemberben írt ki pályázatot kisebb sportegyesületek részére, melyen 180 000.- Ft támogatást ítélt meg számunkra. Az összeg kiutalására 2013-ban kerül sor. A befolyt tagdíjak az SZJA1%-a, tette lehetővé, hogy a 2012. évet is pozitív mérleggel tudtuk zárni. Tevékenységünket a jóváhagyott programunk szerint végeztük. Összejöveteleinket az I. István Ált. Iskolának köszönhetően az iskolában tarthatjuk. Itt vannak elhelyezve irataink és egyes eszközeink könyveink. Mindezeknek köszönhetően elmondhatjuk, hogy a tervezett programokat sikerült végrehajtanunk. Taglétszámunk: kissé csökkent, 103 fizető tag. / család /. Gazdasági helyzetünk egész évben, általában kiegyensúlyozott volt. Nagy segítséget jelentett tagtársaink által, részünkre utaltatott 1 %, mely 250 317.- Ft volt. Ezt az összeget 2013-ban fogjuk felhasználni. Az idei évben a 2011-ben kiutalt 205 809.- Ft került a könyvelésbe. Tagdíjbevételünk 183 000.- Ft volt. A városi önkormányzat sportbizottságától 180 000.- Ft-t, kaptunk. Az SZJA 1% elszámolása is megtörtént. Az önkormányzattól kapott 180 000.- Ft-al, 2013 március 31-ig kell elszámolnunk. Az elszámolás számviteli része elkészült, a szükséges dokumentumok, számla másolatok össze vannak készítve, a szakmai beszámolókat most készítjük. A szakosztályok munkájáról Természetjáró szakosztály: legnagyobb létszámú szakosztályunk. Évek óta örvendetes, hogy létszámunk száz fölött van. 2012. évben a természetjárók létszáma 107 fő. Ennek következtében a túráinkon, tagjaink nagy létszámban vesznek részt. Néhányszor előfordul, hogy két busszal kell szervezni a programot. Túráink, jó színvonalú, jó hangulatú rendezvények voltak. Céljaink között szerepelt, a természeti értékek megismertetése, történelmi tájaink, városaink bemutatása, ismeretanyag gyarapítása. Ezért szerveztük többnapos, külön buszos és egyéb túráinkat./Ausztria, Bükk-hegység, Aggtelek és környéke/. A részleteket a szakosztályi beszámolóban hallhattátok. A Mura-vidéki túra érdektelenség miatt elmaradt. A MTSZ decemberi küldöttgyűlése módosította az alapszabályát. Ebből következett, hogy nem lehet tagja a szövetségnek magán személy. Tehát tagdíjat a tagszervezeteknek kell fizetni. 100 főig 10 000.- Ft-t, 100 fő felett 20 000.- Ft-t. Tagsági igazolványt a szövetség ad ki, a tagoknak, a beérkezett igazolások alapján. A műanyag kártya megszűnik. Valószínű, hogy 2012-ben nem kell a kártyákért fizetni, de ez nem biztos. A tagdíj fizetésének módosítása miatt, nekünk a tagdíjat szükséges módosítani. 8 természetjáró vett részt, a részünkre kijelölt, túraútvonal festési munkákban. Túrajelzések felújítási munkáiban 10 fő vett részt, melyen 5 km hosszon végeztünk felújítást, három alkalommal. A kisgyóni kulcsosház üzemeltetése zökkenőmentesen, működött. Sajnos több olyan hét is volt, hogy a házban senki sem volt. 57 fő 180 éjszakát töltött a házban. Két munkatúrán a szükséges takarítási, favágási és egyéb munkákat végeztük el. Sajnos ismét gondot okozott a Megyei Önkormányzat bírtok átadási szándéka, mely új helyzetet teremtett. Most már senki sem tud semmit. A szerződések július 31-l lejárnak, hogy utána mi történik nem tudjuk. Kispályás labdarúgóink hetente egy alkalommal sportolnak a Volán sportcsarnokában. Ezeken 16 fő vesz részt. Tánc szakosztályunk, heti három edzésen vesznek részt. Több sikeres fellépésük volt A létszám kezd a megfelelő nagyságúra gyarapodni. Nyugdíjasaink, a város által szervezett, nyugdíjasok részére kiírt többfordulós versenyén második helyezést értek el. 10 fő vett rész ezeken. Köszönetet kell mondanom az elnökség minden tagjának, a felügyelő bizottság tagjainak az elmúlt évben kifejtett tevékenységükért. Köszönettel tartozunk minden olyan tagunknak, aki megbízással, vagy anélkül segítette munkánkat. Szövetségi kapcsolatok: Tagjai vagyunk a megyei természetbarát szövetségnek. A megyei rendezvények közül néhányon részt vettünk. Tagjai vagyunk a megyei szabadidő sport szövetségnek is. Csog Imre az elnökség tagja. Részt vettünk a városi sportirodával együtt a Kihívás napja lebonyolításában. A Székesfehérvári Természetbarát Szövetség tagjai is vagyunk, ahol Csog Imre az Ellenőrzési Bizottság tagja. Lebonyolítottuk a Világ gyalogló nap egyik túráját, a Sóstói-tanösvényen. Kérem a tagságot, hogy a szakosztályi és elnöki beszámolókat vitassa meg, majd fogadja el. Székesfehérvár, 2012. január 16 Csog Imre elnök