Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elnöki beszámoló 2015.

2016.03.03

Vörösmarty Mihály LSE Székesfehérvár Kelemen Béla utca 30/a. Beszámoló A 2015. évi tevékenységünkről Tisztelt tagtársak! Az évet jó pénzügyi feltételekkel tudtuk elkezdeni. Aztán sok minden megváltozott. A Quaestorban kötvényekben tartott pénzünk, a cég csődbe jutása folytán köddé vált. Bevallom, magamat okoltam, hogy nem figyeltem kellőképpen. Aztán több tagtársunk vigasztalása után kezdtem megnyugodni. Az ügy a mai napig nincs lezárva, még mintegy 420 000.- Ft összeg visszajár nekünk. A városi önkormányzat szakbizottsága ugyan kiírt egy pályázatot működési költségekre, de az elnyer 65 000.- Ft-t csak 2016-ban utalták. Egy másik pályázaton nyertünk 200 000.- Ft-t, de ez közvetlenül nem érintette az egyesület munkáját. Az volt a lényege, hogy a nevünk ott legyen. Az SZJA1%-a, is segítette munkánkat. A Természetjáró szövetségnél is pályáztunk túraútvonal festés felújításra és 104 000.- Ft-t nyertünk. Tevékenységünket a jóváhagyott programunk szerint végeztük. Összejöveteleinket az I. István Ált. Iskolának köszönhetően az iskolában tarthatjuk. Itt vannak elhelyezve irataink és egyes eszközeink könyveink. Mindezeknek köszönhetően elmondhatjuk, hogy a tervezett programokat sikerült végrehajtanunk. Taglétszámunk ismét nőtt, 132 fizető tag. / család /. Gazdasági helyzetünk egész évben, általában kiegyensúlyozott volt. Nagy segítséget jelentett tagtársaink által, részünkre utaltatott 1 %, mely 365 159 .- Ft volt. Ezt az összeget 2016-ben fogjuk felhasználni. Az idei évben a 2014-ben kiutalt 321 302.- Ft került a könyvelésbe. Tagdíjbevételünk 297 000.- Ft volt. Az SZJA 1% elszámolása is. A folyószámla kezelőnknél lekötve 1 700 000.- Ft van. Minden nehézség ellenére az évet pozitív egyenleggel 150 785.- Ft-al zártuk. Természetjáró szakosztály: legnagyobb létszámú szakosztályunk. Évek óta örvendetes, hogy létszámunk száz fölött van. 2015. évben a természetjárók létszáma 191 fő. Ennek következtében a túráinkon, tagjaink nagy létszámban vesznek részt. Néhányszor előfordul, hogy két busszal kell szervezni a programot. Túráink, jó színvonalú, jó hangulatú rendezvények voltak. Céljaink között szerepelt, a természeti értékek megismertetése, történelmi tájaink, városaink bemutatása, ismeretanyag gyarapítása. Ezért szerveztük többnapos, külön buszos és egyéb túráinkat./Horvátország, Mecsek, Zempléni-hg, Gömöri-karszt./. A részleteket a szakosztályi beszámolóban hallhattátok. Petőné Martin Erszsébet irányításával, több természetjáró vett részt, a részünkre kijelölt, túraútvonal festési munkákban. Túrajelzések felújítási munkái során mintegy 25 km hosszon végeztünk festést. A kisgyóni kulcsosház üzemeltetése zökkenőmentesen, működött. Sajnos több olyan hét is volt, hogy a házban senki sem volt.. Két munkatúrán a szükséges takarítási, favágási és egyéb munkákat végeztük el. Sajnos a házat október 15-ig el kellett hagyjuk. A második munkatúrán és még több napon költöztettük el értékeinket. A közművek átadása a mai napig nem történt meg.. Kispályás labdarúgóink hetente egy alkalommal sportolnak a Volán sportcsarnokában. Ezeken 16 fő vesz részt. Tánc szakosztályunk, heti három edzésen vesznek részt. Egy sikeres fellépésük volt. Nyugdíjasaink, a város által szervezett, nyugdíjasok részére kiírt többfordulós versenyén második helyezést értek el, a Maroshegy- Vörösmarty csapattal közösen megosztva. 16 fő vett rész ezeken. Köszönetet kell mondanom az elnökség minden tagjának, a felügyelő bizottság tagjainak az elmúlt évben kifejtett tevékenységükért. Köszönettel tartozunk minden olyan tagunknak, aki megbízással, vagy anélkül segítette munkánkat. Szövetségi kapcsolatok: Tagjai vagyunk a megyei természetbarát szövetségnek. A megyei rendezvények közül néhányon részt vettünk. Tagjai vagyunk a megyei szabadidő sport szövetségnek is. Csog Imre az elnökség tagja. Részt vettünk a városi sportirodával együtt a Kihívás napja lebonyolításában. A Székesfehérvári Természetbarát Szövetség tagjai is vagyunk, ahol Csog Imre az Ellenőrzési Bizottság tagja. Lebonyolítottuk a Világ gyalogló nap egyik túráját, a Sóstói-tanösvényen és a Fehérvári Barangolások városi túráját. Kérem a tagságot, hogy a szakosztályi és elnöki beszámolókat vitassa meg, majd fogadja el. Ismét lejárt egy négy éves ciklus, így a mai közgyűlés tisztújító közgyűlés is. Mivel a mandátumunk lejárt, az elnökség nevében az elnökség lemond. Székesfehérvár, 2016. január 29. Csog Imre elnök